กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ครั้งที่ 1/2565


รายละเอียด :
    

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี นสยศิริวุฒิ กิ่งรัตน์ ประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการเงิน การบันทึกข้อมูลโครงการในโปรแกรมกองทุน หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี พิจารณาอนุมัติแผน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และติดตามประเมินผลโครงการ ประเมินตนเองในโปรแกรมของกองทุน หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 27 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**