ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต. อินคีรี งดให้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/ต่อเติมอาคารเป็นการชั่วคราว
29
01 ก.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
26 ส.ค. 2564
3 ประกาศรับเช็คคงค้างเข้าเป็นเงินรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
23 ส.ค. 2564
4 ขยะมีค่า ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 ก.ค. 2564
5 แผ่นประชาสัมพันธื งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
34
06 ก.ค. 2564
6 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
28 มิ.ย. 2564
7 หลักการจัดการขยะ 3 R ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 มิ.ย. 2564
8 โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
07 มิ.ย. 2564
9 ขยะมูลฝอยและการจัดการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 มิ.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
20 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36