ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนสายมัสยิดบ้านน้ำใส-เกาะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 เม.ย. 2564
2 ประกาศเรื่องขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
29 ม.ค. 2564
3 ประกาศ รายงานการเงิน และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
04 ม.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
22 ธ.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 ธ.ค. 2563
6 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าประปาหมู่บ้าน-ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
43
27 พ.ย. 2563
7 เตือยภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
46
09 พ.ย. 2563
8 แผ่นประชาสัมพันธื งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
50
07 ต.ค. 2563
9 ประกาศถอนเงินประกันสัญญาที่พ้นภาระผูกพัน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
31 ส.ค. 2563
10 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
51
23 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33