ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผ่นประชาสัมพันธื งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ก.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
20 พ.ค. 2564
3 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนสายมัสยิดบ้านน้ำใส-เกาะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
52
20 เม.ย. 2564
4 ประกาศเรื่องขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
29 ม.ค. 2564
5 ประกาศ รายงานการเงิน และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
04 ม.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
22 ธ.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
08 ธ.ค. 2563
8 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าประปาหมู่บ้าน-ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
78
27 พ.ย. 2563
9 เตือยภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
75
09 พ.ย. 2563
10 แผ่นประชาสัมพันธื งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
80
07 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33