ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประวัติพระยาศรีสุนทรโวหาร ญาณปรีชามาตย์บรมนารถนิตยภักดี พิริยพาหะ (น้อย อาจารยางกูร) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 มิ.ย. 2565
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
12 พ.ค. 2565
3 ประกาศ อบต.อินคีรี การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
28 ก.พ. 2565
4 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
25 ม.ค. 2565
5 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
27 ธ.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
15 ธ.ค. 2564
7 ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียบการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
139
30 พ.ย. 2564
8 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
22 พ.ย. 2564
9 ประกาศ อบต. อินคีรี งดให้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/ต่อเติมอาคารเป็นการชั่วคราว
280
01 ก.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
284
26 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37