ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบแสดงรายการรับชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
27 ธ.ค. 2561
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
27 ธ.ค. 2561
163 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส2 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
27 ธ.ค. 2561
164 ประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
26 ธ.ค. 2561
165 ประกาศชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อโครงการส่งทีกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อำเภอพรหมคีรี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
24 ธ.ค. 2561
166 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างเสาธง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
71
17 ธ.ค. 2561
167 จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
07 ธ.ค. 2561
168 ประกาศชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ Brother) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
06 ธ.ค. 2561
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
03 ธ.ค. 2561
170 ประกาศผู้ชนะซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
27 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36