ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส1 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 ต.ค. 2561
192 รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.อินคีรี ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
25 ก.ย. 2561
193 ทะเบียนประวัติปราชญ์ชาวบ้าน อบต.อินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
64
20 ก.ย. 2561
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบริเวณ ศพด.บ้านหญ้าปล้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
26 ก.ค. 2561
195 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมูที่ 4 ณ บ้านโปน ดาวน์โหลดเอกสาร
89
11 ก.ค. 2561
196 การมอบอำนาจของนายกอบต.อินคีรีให้แก่รองนายกอบต.อินคีรีปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
09 มิ.ย. 2561
197 เรียนรู้การใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
84
08 พ.ค. 2561
198 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
02 เม.ย. 2561
199 สงกรานต์ปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
109
26 มี.ค. 2561
200 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามหลัก 3RS ดาวน์โหลดเอกสาร
67
14 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36