ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
442
27 ส.ค. 2555
282 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
18 ส.ค. 2555
283 ภัยแล้ง 2555
363
14 ส.ค. 2555
284 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
272
09 ส.ค. 2555
285 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
435
06 ส.ค. 2555
286 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงาน อบต.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
482
01 ส.ค. 2555
287 เอกสารคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
380
24 ก.ค. 2555
288 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
19 ก.ค. 2555
289 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
27 มิ.ย. 2555
290 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
361
10 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36