ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
57
29 พ.ค. 2563
42 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
19 พ.ค. 2563
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซคมครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
58
24 เม.ย. 2563
44 วิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
44
24 เม.ย. 2563
45 คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
24 เม.ย. 2563
46 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
21 เม.ย. 2563
47 ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
64
20 เม.ย. 2563
48 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
20 เม.ย. 2563
49 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ อบต.อินคีรี รอบที่ 1 (ต.ค.62-มี.ค.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
20 เม.ย. 2563
50 ประชาสัมพันธ์วิธีทิ้งหน้ากาก ดาวน์โหลดเอกสาร
28
17 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36