ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์วิธีการจัดการขยะสำหรับประชาชนในสถานการณ์โควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
17 เม.ย. 2563
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสียงอบต.อินคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 เม.ย. 2563
53 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
31
09 มี.ค. 2563
54 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
20 ก.พ. 2563
55 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 1(ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 ม.ค. 2563
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาปกติ จำนวน 2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
73
24 ธ.ค. 2562
57 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
81
23 ธ.ค. 2562
58 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
16 ธ.ค. 2562
59 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงระบบประปา(ระบบกรองบาดาล) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
08 พ.ย. 2562
60 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
88
29 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36