ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 อบต.อินคีรีรณรงค์ประหยัดน้ำ ปลูกจิตสำนึกคนไทย สร้างวินัยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 ต.ค. 2562
62 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 ต.ค. 2562
63 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ อบต.อินคีรี รอบที่ 2 ประจำปี 2562 (เม.ย.62-ก.ย.62) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
30 ก.ย. 2562
64 ประกาศประสัมพันธ์สำรวจข้อมูลภาคสนาม โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
20 ก.ย. 2562
65 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนจนบาดยางที่ใช้ส่วนผสมยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-22 สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
06 ก.ย. 2562
66 ประชาสัมพันธ์โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี
53
01 ก.ย. 2562
67 ประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ผลิตผลทางการเกษตรของตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
61
07 ส.ค. 2562
68 ประการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและพัสดุเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
12 ก.ค. 2562
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กข 9981 นครศรีธรรมราช จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
08 ก.ค. 2562
70 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
19 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36