ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
29 พ.ค. 2562
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
29 พ.ค. 2562
83 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งระบบสัญญาณโทรศัพท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
15 พ.ค. 2562
84 ประชาสัมพันธ์งานสาธารณภัย
85
14 พ.ค. 2562
85 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ อบต.อินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
63
14 พ.ค. 2562
86 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
67
02 พ.ค. 2562
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
29 เม.ย. 2562
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้ดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนใน ศพด. จำนวน 3 ศูนย์ รวม 6 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
75
24 เม.ย. 2562
89 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
19 เม.ย. 2562
90 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
70
18 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36