ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง จำนวน 3 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 เม.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง รถพยาลบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กว 6045 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 เม.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-2502 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
23 เม.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บษ-3330 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 เม.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
21 เม.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
21 เม.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
19 เม.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
09 เม.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ(กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 เม.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ปฏิบัติงานล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49