ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง(อาคารป้องกันน) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
26 มิ.ย. 2563
92 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ม.2 ต.อินคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
23 มิ.ย. 2563
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนและงานอื่น ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
19 มิ.ย. 2563
94 ประกาศราคากลางโครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 มิ.ย. 2563
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
12 มิ.ย. 2563
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
11 มิ.ย. 2563
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบานประตู สนง.อบต.อินคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
09 มิ.ย. 2563
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำริมถนนสายบ้านนายวุฒิ-จันพอ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
25 พ.ค. 2563
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
14 พ.ค. 2563
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
12 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52