ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
08 พ.ค. 2563
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
05 พ.ค. 2563
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยต์ส่วนกลาง ทะเบียน คฉก 539 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 พ.ค. 2563
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ชาวอินคีรี ร่วมใจต้านโรคโควิด-19 พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
01 พ.ค. 2563
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
01 พ.ค. 2563
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-19 สายวัดโทเอก-คลองคอน หมูที่ 1 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
85
28 เม.ย. 2563
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-22 สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 3,6,2 บ้านหญ้าปล้อง,บ้านตีนคลอง,บ้านสากเหล็ก ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
94
27 เม.ย. 2563
108 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-22 สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ ๓,๖,๒ บ้านหญ้าปล้อง, บ้านตีนคลอง บ้านสากเหล็ก ตำบลอินคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( ดาวน์โหลดเอกสาร
88
15 เม.ย. 2563
109 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-19 สายวัดโทเอก-คลองคอน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
15 เม.ย. 2563
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องเสียงกลางแจ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
13 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52