ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 8991 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
13 เม.ย. 2563
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 8991 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
13 เม.ย. 2563
113 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-22สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมูที่ 3,6,2 บ้านหญ้าปล้อง, บ้านตีนคลอง, บ้านสากเหล็ก ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 เม.ย. 2563
114 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้ิงถิ่น นศ.ถ.185-19 สายวัดโทเอก-คลองคอน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
17
13 เม.ย. 2563
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
07 เม.ย. 2563
116 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรือได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2(มกราคม 2563-มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
03 เม.ย. 2563
117 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร
87
31 มี.ค. 2563
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง.8991-นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
30 มี.ค. 2563
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
28 มี.ค. 2563
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา โดยวิธะเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
25 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52