ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
19 มี.ค. 2563
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
17 มี.ค. 2563
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0008 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
13 มี.ค. 2563
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดาวน์โหลดเอกสาร
88
11 มี.ค. 2563
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
04 มี.ค. 2563
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
02 มี.ค. 2563
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-58-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
27 ก.พ. 2563
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
20 ก.พ. 2563
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำบอร์ดผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
18 ก.พ. 2563
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะ เก้าอี้) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
12 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52