ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้สาขาพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
12 ก.พ. 2563
132 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการย้ายเสาอากาศวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
11 ก.พ. 2563
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุุสำนักงาน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
06 ก.พ. 2563
134 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 1(ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 ม.ค. 2563
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
24 ม.ค. 2563
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
22 ม.ค. 2563
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
15 ม.ค. 2563
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกทางระบายน้ำริมถนนสายคลองเมียด-น้ำขาว หมู่ที่ 6-2 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
13 ม.ค. 2563
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาบริการโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
08 ม.ค. 2563
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแผ่นพับพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
07 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52