ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
06 ม.ค. 2563
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลชุดการแสดงโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
06 ม.ค. 2563
143 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
19 ธ.ค. 2562
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
13 ธ.ค. 2562
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งชุดปลั๊กอินเตอร์เน็ตและชุดปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์(กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
13 ธ.ค. 2562
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
12 ธ.ค. 2562
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
06 ธ.ค. 2562
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ธูปเทียนแพ กรวยดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
26 พ.ย. 2562
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
26 พ.ย. 2562
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่า เต้นท์ เก้าอี้ โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
25 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52