ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
22 พ.ย. 2562
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง-8991 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
19 พ.ย. 2562
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
19 พ.ย. 2562
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
18 พ.ย. 2562
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
13 พ.ย. 2562
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำวารสารในรูปกแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
07 พ.ย. 2562
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลชุดการแสดงและวัสดุอุปกรณ์โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
07 พ.ย. 2562
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมประดับตกแต่งและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
07 พ.ย. 2562
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
07 พ.ย. 2562
160 ประกาศผู้ชนะการะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 1-15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
01 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52