ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
24 ต.ค. 2562
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
22 ต.ค. 2562
163 ราคากลาง ปรับปรุง ต่อเติม ศพด.บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
24 ก.ย. 2562
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
13 ก.ย. 2562
165 ราคากลางขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
95
10 ก.ย. 2562
166 ราคากลางปรับปรุงคูระบายน้ำสายวัดโทเอก-นาหมูดุด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
10 ก.ย. 2562
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องจ่ายสารคลอรีน จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
09 ก.ย. 2562
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 45 ที่นั่ง ศึกษาดูงานโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
06 ก.ย. 2562
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
30 ส.ค. 2562
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าเหมาบริการเต้นท โต๊ะ เก้าอี้ โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
30 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52