ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง(กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
30 ส.ค. 2562
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
28 ส.ค. 2562
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง(กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
28 ส.ค. 2562
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการส่งเสริมความรู้ตามเหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
27 ส.ค. 2562
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
26 ส.ค. 2562
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการเด็และเยาวชนโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
23 ส.ค. 2562
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
21 ส.ค. 2562
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเกษตรโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
16 ส.ค. 2562
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเกษตรโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
15 ส.ค. 2562
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 8991 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
15 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52