ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 484-58-0024 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
15 ส.ค. 2562
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด.จำนวน ๓ ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
15 ส.ค. 2562
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ สนง.กองคลัง จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
14 ส.ค. 2562
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
14 ส.ค. 2562
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ สนง.จำนวน 2 รายการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
09 ส.ค. 2562
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
09 ส.ค. 2562
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
79
30 ก.ค. 2562
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ น้ำดื่ม น้ำแข็งโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 ก.ค. 2562
189 ประกาศผู้ชนะการเสรอราคาจัดเช่าเหมาบริการเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
25 ก.ค. 2562
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 484-59-0019 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
25 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52