ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ศพด.จำนวน 3 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ก.ค. 2564
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,3 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
41
13 ก.ค. 2564
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
05 ก.ค. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บษ 3330 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
28 มิ.ย. 2564
15 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-18 สายพาราวู๊ด-ในไร่ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
58
22 มิ.ย. 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ(กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
18 มิ.ย. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
18 มิ.ย. 2564
18 ประกาศตรวจรับพัสดุติดตั้งระบบเสียงตามสาย(เพิ่มเติมระบบสัญญาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 มิ.ย. 2564
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 มิ.ย. 2564
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ(กองคลัง)
65
20 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52