ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2562-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
23 ก.ค. 2562
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
23 ก.ค. 2562
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ประปา จำนวน 37 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
23 ก.ค. 2562
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นดาวเรือง ต้นรวงผึ้ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
22 ก.ค. 2562
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีฯ"หลักสูตรการทำเค้กกล้วยนึ่ง" ดาวน์โหลดเอกสาร
100
18 ก.ค. 2562
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา(ระบบกรองบาดาล) หมูที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
12 ก.ค. 2562
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลอินคีรี ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
11 ก.ค. 2562
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกรีฑาโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอพรหมคีรี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
10 ก.ค. 2562
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนปัองกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
94
05 ก.ค. 2562
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
03 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52