ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงระบบประปา(ระบบกรองบาดาล) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
99
27 มิ.ย. 2562
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
26 มิ.ย. 2562
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(ปั้มจุ่ม ปั้มแช่ จำนวน 1 เครื่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
26 มิ.ย. 2562
204 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
26 มิ.ย. 2562
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
24 มิ.ย. 2562
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนยางรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
91
24 มิ.ย. 2562
207 ประกาศผู้ชนเการเสนอราคาจัดจ้างทำตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
18 มิ.ย. 2562
208 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา(ระบบกรองบาดาล) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
14 มิ.ย. 2562
209 ราคากลางเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
13 มิ.ย. 2562
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
12 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52