ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
77
12 มิ.ย. 2562
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดงานวันฮารีรายอ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
31 พ.ค. 2562
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
87
31 พ.ค. 2562
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำริมคลองอ้ายเขียว หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
30 พ.ค. 2562
215 ประกาศชนะผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำริมคลองอ้ายเขียว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
30 พ.ค. 2562
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไหล่ทางโดยการเรียงเกเบี้ยนป้องกันน้ำเซาะถนนสายมัสยิดบ้านน้ำใส-เกาะเคียน หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
28 พ.ค. 2562
217 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางโดยการเรียงเกเบี้ยนป้องกันน้ำเซาะถนนสายมัสยิดบ้านน้ำใส-เกาะเคียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
28 พ.ค. 2562
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าเวสลุค จำนวน 3 ม้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
89
27 พ.ค. 2562
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน ๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
27 พ.ค. 2562
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนน 6 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
95
22 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52