ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายนำพัฒนา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
21 พ.ค. 2562
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหลัก-ยางใช้ หมู่ที่ 2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
21 พ.ค. 2562
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายวัดโทเอก-คลองคอน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
21 พ.ค. 2562
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) ภาคเรียน ที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
21 พ.ค. 2562
225 ราคากลางก่อสร้างพนังกันน้ำริมคลองอ้ายเขียว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
07 พ.ค. 2562
226 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมคลองอ้ายเขียว หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
07 พ.ค. 2562
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
03 พ.ค. 2562
228 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหลัก-ยางใช้ หมู่ที่ 2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
03 พ.ค. 2562
229 ราคากลางซ่อมแซมถนนสายนำพัฒนา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
03 พ.ค. 2562
230 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนสายวัดโทเอก-คลองคอน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
01 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52