ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
22 เม.ย. 2562
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
105
29 มี.ค. 2562
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ศพด. จำนวน 3 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
29 มี.ค. 2562
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
29 มี.ค. 2562
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูและระบบประปา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
29 มี.ค. 2562
246 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางที่ใช้ส่วนผสมยางพารา สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
26 ก.พ. 2562
247 ราคากลางก่อสร้างถนนสายยางใช้-บ้านนา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
26 ก.พ. 2562
248 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยระเบียบ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
26 ก.พ. 2562
249 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายวัดโทเอก-นายสุพร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
26 ก.พ. 2562
250 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนสายวัดโทธรรม-สระตำ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
13 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52