ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศผู้ชนะการซื้อเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
14 ก.ย. 2561
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
13 ก.ย. 2561
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
98
13 ก.ย. 2561
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
13 ก.ย. 2561
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.จำนวน 3 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
13 ก.ย. 2561
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บษ 3330 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
11 ก.ย. 2561
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
11 ก.ย. 2561
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
10 ก.ย. 2561
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศพด.(โต๊ะ เก้าอี้) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
10 ก.ย. 2561
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโคมไฟสาธารณะ จำนวน 30 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
102
06 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52