ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศพด.บ้านสากเหล็กและ ศพด.บ้านหญ้าปล้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
06 ก.ย. 2561
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
05 ก.ย. 2561
273 ประกาศผู้ชนะการซื้อเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
04 ก.ย. 2561
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
04 ก.ย. 2561
275 ประกวดราคาจัดซื้อครุุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉิน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
31 ส.ค. 2561
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพกล่มสตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
113
31 ส.ค. 2561
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
30 ส.ค. 2561
278 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
117
28 ส.ค. 2561
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
28 ส.ค. 2561
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
27 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52