ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อมิเตอร์น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
27 ส.ค. 2561
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
24 ส.ค. 2561
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าเวสลุก ดาวน์โหลดเอกสาร
101
24 ส.ค. 2561
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
22 ส.ค. 2561
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
15 ส.ค. 2561
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
15 ส.ค. 2561
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม(น้ำชนิดถัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
14 ส.ค. 2561
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
14 ส.ค. 2561
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปลูกป่าชุมชนตำบลอินคีรีเฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
09 ส.ค. 2561
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าชุมชนตำบลอินคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
07 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52