ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-2502 นศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
17 พ.ค. 2564
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ ศพด.บ้านสากเหล็ก จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
12 พ.ค. 2564
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
11 พ.ค. 2564
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ(กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
06 พ.ค. 2564
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
06 พ.ค. 2564
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง จำนวน 3 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
69
30 เม.ย. 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง รถพยาลบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กว 6045 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
28 เม.ย. 2564
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-2502 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
23 เม.ย. 2564
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บษ-3330 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
22 เม.ย. 2564
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
21 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52