ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์สวมหมวกนิรภัย 100% ดาวน์โหลดเอกสาร
95
06 ก.ค. 2561
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
06 ก.ค. 2561
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางนอก-ยางใน บษ-3330 นศ จำนวน 6 เส้น ดาวน์โหลดเอกสาร
99
02 ก.ค. 2561
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศโครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
25 มิ.ย. 2561
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมมาตรฐคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในตำบลอินคีรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
25 มิ.ย. 2561
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ สนง.(โต๊ะ เก้าอี้) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
22 มิ.ย. 2561
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) จำนวน 37 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
21 มิ.ย. 2561
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ สนง.(เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
21 มิ.ย. 2561
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คฉก.539 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
19 มิ.ย. 2561
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
18 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52