ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ราคากลางถมดินบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
99
15 มิ.ย. 2561
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่โครงการอบรมเยาวชนแกนนำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้ำป่าไหลหลาก งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
04 มิ.ย. 2561
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาบริการ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการอบรมเยาวชนแกนนำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้ำป่าไหลหลาก งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
30 พ.ค. 2561
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรมโครงการอบรมเยาวชนแกนนำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้ำป่าไหลหลาก งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
28 พ.ค. 2561
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเยาวชนแกนนำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้ำป่าไหลหลาก งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
28 พ.ค. 2561
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 8991 นศ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
23 พ.ค. 2561
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
15 พ.ค. 2561
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
15 พ.ค. 2561
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
09 พ.ค. 2561
330 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 44,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
07 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52