ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ราคากลางจัดซื้อยางมะตอยและน้ำยางรองพื้น ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 เม.ย. 2561
332 ราคากลางซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลอินคีรี จำนวน 7 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
112
13 มี.ค. 2561
333 ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
23 ก.พ. 2561
334 ราคากลางปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่ทำการ อบต.อินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
120
09 ก.พ. 2561
335 ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด และพัสดุเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
29 ม.ค. 2561
336 ราคากลางซ่อมแซมพนังกั้นน้ำคลองน้ำแคบ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
27 ธ.ค. 2560
337 ราคากลางก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบ่อบาดาล บ้านโปน หมูที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
20 ธ.ค. 2560
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านโปน หมูที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
14 ธ.ค. 2560
339 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสากเหล็ก-ม.วลัยลักษณ์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
14 ธ.ค. 2560
340 ราคากลางจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ถุงยังชีพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
07 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52