ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสากเหล็ก -ม.วลัยลักษณ์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
28 พ.ย. 2560
342 สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
02 พ.ย. 2560
343 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
31 ส.ค. 2560
344 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายวัดโทเอก-บ้านนายกราย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
15 ส.ค. 2560
345 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายวัดโทเอก-นาหมูดุด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
15 ส.ค. 2560
346 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายนานัย-หนองไฟ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
15 ส.ค. 2560
347 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชวน-ชลประทาน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
15 ส.ค. 2560
348 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโปน-เขาขุนพนม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
15 ส.ค. 2560
349 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุดสวย-นายเล็ก หมูที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
15 ส.ค. 2560
350 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายนำพัฒนา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
15 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52