ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายสระตำเสา-บ้านนายเหรบ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
15 ส.ค. 2560
352 ราคากลางวัสดุไฟฟ้า จำนวน 30 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
15 ส.ค. 2560
353 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยระเบียบ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
15 ส.ค. 2560
354 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยระเบียบ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
15 ส.ค. 2560
355 ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
99
07 ส.ค. 2560
356 ราคากลางจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
100
03 ส.ค. 2560
357 ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
21 ก.ค. 2560
358 ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
21 ก.ค. 2560
359 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน บ้านน้ำใส หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
12 ก.ค. 2560
360 ประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
101
27 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52