ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายสากเหล็ก - ม.วลัยลักษณ์ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
20 มิ.ย. 2560
362 ราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายทุ่งโคร๊ะ-ท่าข้าม ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
20 มิ.ย. 2560
363 ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายป้าหัวดำ-หญ้าปล้อง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
20 มิ.ย. 2560
364 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมูที่ 6
101
20 มิ.ย. 2560
365 ราคากลางปรับปรุงลานกีฬาบ้านน้ำใส หมูที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
20 มิ.ย. 2560
366 ราคากลางเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
20 มิ.ย. 2560
367 ราคากลางซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 3, 4, 7(ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
24 เม.ย. 2560
368 ราคากลางซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ 2, 3,4,7(ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
24 เม.ย. 2560
369 ราคากลางซ่อแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป้าหัวดำ-หญ้าปล้อง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
10 เม.ย. 2560
370 ราคากลางปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี(ห้องเก็บของ) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
04 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52