ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ราคากลางปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านสากเหล็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
04 เม.ย. 2560
372 สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
03 เม.ย. 2560
373 ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายหลุมโท้-จันพอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
28 มี.ค. 2560
374 ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายยางใช้-บ้านนา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
28 มี.ค. 2560
375 ราคากลางถมที่เจาะบาดาล ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
28 มี.ค. 2560
376 ราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายสากเหล็ก-ม.วลัยลักษณ์ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
28 มี.ค. 2560
377 ราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายทุ่งโคร๊ะ-ท่าข้าม ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
28 มี.ค. 2560
378 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายนานัย-หนองไฟ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
03 มี.ค. 2560
379 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุดสวย-นายเล็ก หมูที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
03 มี.ค. 2560
380 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโปน-เขาขุนพนม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
03 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52