ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกล้วย หมูที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
03 มี.ค. 2560
382 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายวัดโทเอก-นาหมูดุด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
03 มี.ค. 2560
383 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายวัดโทเอก-นายสุพร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
03 มี.ค. 2560
384 สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 มี.ค. 2560
385 ราคากลางจัดซื้อยางมะตอย ดาวน์โหลดเอกสาร
135
15 ก.พ. 2560
386 สขร.ประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 ก.พ. 2560
387 ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
09 ม.ค. 2560
388 สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 ม.ค. 2560
389 สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
02 ธ.ค. 2559
390 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
08 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52