ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
21 เม.ย. 2564
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
19 เม.ย. 2564
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
09 เม.ย. 2564
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ(กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
08 เม.ย. 2564
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ปฏิบัติงานล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
55
02 เม.ย. 2564
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเข็มฉีด จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
15 มี.ค. 2564
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0020 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
15 มี.ค. 2564
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน 7 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
09 มี.ค. 2564
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 3 ศูนย์ ขนาดป้าย 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
08 มี.ค. 2564
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52