ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
08 ก.ย. 2559
392 ราคากลางซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลอินคีรี(ถมหลุมบ่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
08 ก.ย. 2559
393 ราคากลางโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,2 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
208
29 ก.ค. 2559
394 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนสายวัดโทเอก-นาหมูดุด หมู่ที่ 5 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
225
29 ก.ค. 2559
395 ราคากลาง ปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบประปา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
21 มี.ค. 2559
396 ราคากลางบุกเบิกถนนสายท่าข้าม-ทุ่งโคร๊ะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
11 มี.ค. 2559
397 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุดสวย-บ้านนายเล็ก หมู่ที่ 5(ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
291
01 มี.ค. 2559
398 ราคากลาง คสล.สายจันพอ-นางจันทร์ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 มี.ค. 2559
399 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายป่ากิ่ว-ยางใช้ หมู่ที่ 6(ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
270
04 ก.พ. 2559
400 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายป่ากิ่ว-ยางใช้ หมู่ที่ 6(ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
265
04 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52