ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา-มัสยิดบ้านน้ำใส ม.7(ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
250
04 ก.พ. 2559
402 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคบ หมู่ที่ 1 ราคากลาง 149800 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
11 ก.ย. 2558
403 เอกสารแนบท้ายประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
11 ก.ย. 2558
404 เปิดเผยราคากลางสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
11 ก.ย. 2558
405 เอกสารแนบท้ายเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
11 ก.ย. 2558
406 เปิดเผยราคากลางสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
11 ก.ย. 2558
407 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ชนิด VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 14 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
09 ก.ย. 2558
408 เปิดเผยราคากลางสอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
212
09 ก.ย. 2558
409 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง ผลการประมูลซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
11 ก.ค. 2558
410 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิดตัวรถ 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
29 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52