ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
25 มิ.ย. 2558
412 การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
267
04 มิ.ย. 2558
413 เรื่องประมูลซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิดตัวรถ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
04 มิ.ย. 2558
414 ประกาศอบต.อินคีรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
08 ม.ค. 2558
415 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
333
12 ธ.ค. 2557
416 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
27 ต.ค. 2557
417 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง การจ้างออกแบบเขียนแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
411
15 ส.ค. 2557
418 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
437
31 ก.ค. 2557
419 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
339
31 ก.ค. 2557
420 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
470
11 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52