ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ กศน. หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
664
11 ก.ย. 2556
422 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดโทเอก - กำแพงถม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
510
30 ส.ค. 2556
423 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะเคียน – มัสยิดบ้านน้ำใส หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
488
30 ส.ค. 2556
424 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายซอยระเบียบ หมู่ที่ 2 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
430
29 ส.ค. 2556
425 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
392
29 ส.ค. 2556
426 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
503
11 มิ.ย. 2556
427 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรีเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายซอยระเบียบ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
10 มิ.ย. 2556
428 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
10 มิ.ย. 2556
429 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
393
28 พ.ค. 2556
430 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
05 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52