ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
07 ก.ย. 2555
432 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
03 ส.ค. 2555
433 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
713
31 ก.ค. 2555
434 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
606
31 ก.ค. 2555
435 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕5๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
06 ก.ค. 2555
436 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
466
02 ก.ค. 2555
437 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่องสอบราคาจ้างของอบต.อินคีรี จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
648
22 มิ.ย. 2555
438 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
01 มิ.ย. 2555
439 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสากเหล็ก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
521
31 พ.ค. 2555
440 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบ่อตาพัน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
554
31 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52