ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
04 ม.ค. 2555
452 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
01 ธ.ค. 2554
453 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
01 พ.ย. 2554
454 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
601
10 ต.ค. 2554
455 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
04 ต.ค. 2554
456 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
550
07 ก.ย. 2554
457 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
561
07 ก.ย. 2554
458 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
484
07 ก.ย. 2554
459 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
01 ก.ย. 2554
460 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.สายทุ่งโคร๊ะ – ท่าข้าม หมู่ที่ 4
456
01 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52