ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2554 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
02 ส.ค. 2554
462 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ 3,6,2
418
02 ส.ค. 2554
463 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
639
06 ก.ค. 2554
464 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านน้ำแคบ
472
03 มิ.ย. 2554
465 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านหญ้าปล้อง
523
03 มิ.ย. 2554
466 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
01 มิ.ย. 2554
467 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
02 พ.ค. 2554
468 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ 3,6,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
480
27 เม.ย. 2554
469 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.สายทุ่งโคร๊ะ – ท่าข้าม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
465
27 เม.ย. 2554
470 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
31 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52