ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
22 มี.ค. 2554
472 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
488
15 มี.ค. 2554
473 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
01 มี.ค. 2554
474 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
31 ม.ค. 2554
475 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
30 ธ.ค. 2553
476 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
01 ธ.ค. 2553
477 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
03 พ.ย. 2553
478 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
13 ต.ค. 2553
479 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
11 ต.ค. 2553
480 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
01 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52