ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
31 ส.ค. 2553
482 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกล้วย ดาวน์โหลดเอกสาร
586
11 ส.ค. 2553
483 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายชลประทาน ดาวน์โหลดเอกสาร
458
11 ส.ค. 2553
484 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
30 ก.ค. 2553
485 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาถมที่สำหรับก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
574
05 ก.ค. 2553
486 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
30 มิ.ย. 2553
487 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
31 พ.ค. 2553
488 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
30 เม.ย. 2553
489 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประเภทถนนจำนวน 3 โครงการ
631
17 มี.ค. 2553
490 สอบราคาซื้ออาหารเสริม ( นม )ภาคเรียนที่ 2/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
544
06 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52