ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลอินคีรี
353
04 พ.ค. 2552
492 ประกาศสอบราคาสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
24 ก.พ. 2552
493 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
13 ก.พ. 2552
494 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
12 ม.ค. 2552
495 ประกาศผลการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
429
17 ธ.ค. 2551
496 ประกาศสอบราคาสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
491
11 ธ.ค. 2551
497 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
11 ธ.ค. 2551
498 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
436
03 ธ.ค. 2551
499 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโปน-เขาขุนพนม หมู่ที่ 4 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
465
28 พ.ย. 2551
500 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
11 พ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52