ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทถนน จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
428
03 พ.ย. 2551
502 ประกาศสอบราคาสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
09 ก.ย. 2551
503 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
07 ก.ย. 2551
504 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
417
09 ส.ค. 2551
505 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
19 ก.ค. 2551
506 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
24 มิ.ย. 2551
507 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
13 พ.ค. 2551
508 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
03 เม.ย. 2551
509 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
04 มี.ค. 2551
510 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
04 ก.พ. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52